DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

WersjaRPOWM_poziomy kolor

Dzienny Dom Opieki Medycznej to miejsce, w którym pomagamy pacjentom wrócić do sprawności fizycznej poprzez odpowiednio dobraną rehabilitację i fizjoterapię. Indywidualnie dobrany plan rehabilitacji oraz kompleksowa opieka pozwolą pacjentom szybko wrócić do zdrowia. 

Naszą ofertę kierujemy głównie do pacjentów 65+ po przebytej hospitalizacji lub u których występuje ryzyko hospitalizacji. Pobyt w DDOM trwa od 30-120 dni i jest całkowicie bezpłatny. W tym czasie pacjenci mają zapewnioną opiekę lekarską i pielęgniarską, ćwiczenia i zabiegi rehabilitacyjne oraz pełne wyżywienie.

Szczegółowe informacje dotyczące kryterium przyjęcia do DDOM dostępne są w zakładce Dokumenty - Regulamin rekrutacyjny. Udzielamy także informacji telefonicznie pod numerem telefonu 227728215.

Serdecznie zapraszamy!

Ogłoszenia

Informujemy o naborze pracowników do projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej w gminie Wieliszew. Szczegóły w ogłoszeniu.

Nabór pacjentów trwa cały czas. Wystarczy wypełnić i przesłać lub osobiście dostarczyć:

Skierowanie i Kartę oceny świadczeniobiorcy - poniżej dokumenty do pobrania. Należy wypełnić je u lekarza rodzinnego - skala Barthel musi mieścić się pomiędzy 40-65 puntów. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Realizacja projektu DDOM

Beneficjent: NZOZ SANITAS SP. Z O.O.

ADRES SIEDZIBY: ul. Akacjowa 2, 05-119 Michałów-Reginów

KRS: 0000222013, NIP: 5361671675

e-mail: sanitas2004@wp.pl

Telefon: 22-772-82-15

Tytuł projektu: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w gminie Wieliszew”

Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.09.02.02-14-d513/19

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Cele projektu oraz planowane efekty:

  • Projekt polega na utworzeniu Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) zlokalizowanego w miejscowości Michałów-Reginów, gmina Wieliszew, Województwo Mazowieckie.
  • W okresie od 01.04.2021r. do 30.09.2022r. działaniami projektu zostanie objętych 130 osób, uczestników projektu, które charakteryzują się niesamodzielnością z uwagi na utratę kondycji psychofizycznej w wyniku hospitalizacji, w szczególności osoby powyżej 65 roku życia (min.50%).

 

Całkowita wartość projektu:  2 084 184,00 PLN , w tym wkład ze środków europejskich w kwocie – 1 667 347,20 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa - 270 936,80 PLN.

Skip to content